עבודת צוות / תקשורת בין צוותית

כללי

עבודת צוות הינה מהותה של העבודה בתחום השיקום והמוגבלויות !!! הצוות כולל אנשי מקצוע מתחומים שונים הפועלים יחד לשפר את מצבו של המטופל, מטרה משמעותית שמשפיעה באופן ישיר ומיידי על חייו, חיי משפחתו והקהילה.
מכלול רחב של נושאים יכולים להשפיע על עבודת הצוות לרבות גיבוש הצוות, שיפור הפעילות בתוך הצוות ובין צוותים, ידע וכלים של כל פרט והצוות ככלל מיומנויות ניהול ועוד. פיתוח והעצמתם, יכולים לתרום גם לפיתוח החוסן של אנשי הצוות ומתן אפשרות למצות את הפוטנציאל שכל אחד מהפרטים בצוות מביא.ה.
אחד הדברים שמבדלים עדי נגב-נחלת ערן הינם 700 העובדים ו-600 המתנדבים המעולים, ידענים ומחויבים, המכירים את השטח ומהווים את קו החזית בעולמות השיקום והמוגבלויות באזור הדרום. שיפור עבודת הצוות תוביל לאימפקט משמעותי על עולמות אלו.

בדיוק בשביל יצרנו את הכלי שיאפשר לכם לגבש ולהוציא לפועל פרויקטים שיעזרו לכולנו לעבוד טוב יותר יחד… וכמובן לזכות בפרסים !!!

עובדי עדי נגב בואו להיות שותפים בתהליך שיהפוך את עבודת הצוות שלנו לטובה הרבה יותר !!!

איך גורמים לזה לקרות ?

החל מחודש נוב’ 2023 תתקיים פעילות שתאפשר לכם להתמודד אתגר עבודת הצוות. בסופו של יום כל מה שנדרש לעשות הוא רק להציג כיוון פעולה בקישור הבא. העלאת הרעיון יכולה להתבצע באחת משתי דרכים :

 1. השתלבות באחת מסדנאות החדשנות שיתקיימו בעדי נגב בהם לעובדים מכל הסקטורים ויגבשו רעיונות משותפים
 2. הצגת רעיון באופן וולנטרי (בהמשך דף זה).

בשלב הבא יבחרו בשיתוף בין העובדים להנהלת המוסד מספר פרויקטים על פי עקרונות שיפוט מוגדרים (עקרונות הדירוג  מוצגים בהמשך). הפרויקטים הנבחרים יזכו לסיוע כך שיהפכו לפיילוטים בעדי נגב. על בסיס התובנות שיועלו מקידומם הם יוטמעו במחלקות רלוונטיות

אילו הצעות ניתן להגיש ?

ההצעות יכולות לעסוק באחד (או יותר) מהנושאים הבאים

הדרכה

יצירה ושיפור של תהליכי הדרכה של עובדים, צוותים, מטופלים, מנהלים ועו

פיתוח

פיתוח יכולות וידע שיאפשרו פעילות טובה יותר של גורמי הטיפול בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין המטופלים או בני משפחותיהם.

העברת ידע ותקשורת

בלב שיתוף הפעולה בין אנשי הצוות ויעילותו טמונה תקשורת מוצלחת. בהקשר זה ניתן להציע פרויקטים לשיפור תהליכי העברת המידע בארגון לרבות  העברת המידע בין המחלקות והסקטורים השונים לשיפור/ייעול העבודה.

שותפות

שותפות עוסקת בקשר בין המחלקות והדיציפלינות השונות לרבות ראיה הוליסטית של הטיפול, רצף טיפולי, שיתופי פעולה בין המחלקות בתהליכים ופעילויות שונות ועוד.

ההצעות יכולות לעסוק באחד (או יותר) מהנושאים הבאים

 • הדרכה – יצירה ושיפור של תהליכי הדרכה של עובדים, צוותים, מטופלים.
 • פיתוח – פיתוח יכולות וידע שיאפשרו פעילות טובה יותר של גורמי הטיפול בינם לבין עצמם או בינם לבין המטופלים או בני משפחותיהם.
 • העברת ידע ותקשורת – בלב שיתוף הפעולה בין הצוות ויעילות הצוות טמונה תקשורת מוצלחת. כיצד ניתן לשפר את תהליכי העברת המידע בארגון ובדגש על מחלקות והסקטורים השונים לשיפור/ייעול העבודה.
 • שותפות – שותפות עוסקת בקשר בין המחלקות והדיציפלינות השונות לרבות ראיה הוליסטית של הטיפול, רצף טיפולי, שיתופי פעולה בין המחלקות בתהליכים ופעילויות שונות ועוד.

להלן מספר כיווני פעולה שניתן להציע:

תוכניות הכשרה

פרויקטים

תהליכים/נהלים (ושינוי תהליכים)

אירועים/תחרויות

אימוץ טכנולוגיות

או כל דבר אחר...

מי יכול להגיש

כל עובדי ומתנדבי עדי נגב מכל היחידות, הסקטורים בעדי נגב-נחלת ערן ועדי נגב ירושלים.

מועדים מרכזיים

1/3  פתיחת האפשרות להגיש רעיונות

---  סדנאות חדשנות

אירוע

אירוע

אירוע

9/5 מועד אחרון להגשת רעיונות

22/5  עדכון הצוותים העולים לגמר

5/6  Bootcamp

23/6  אירוע גמר

עקרונות השיפוט

 • אימפקט (השפעה)– עד כמה כיוון הפעולה יכול לייצר השפעה חיובית (היקף ההשפעה, על מי היא משפיעה, גודל ההשפעה, איכותה) על עבודת הצוות או מרכיבים אחרים.
 • חדשנות – הצגת החדשנות שיש ברעיון תוך התבססות על המענים הקיימים והיתרון היחסי לכיוון המוצע.
 • ישימות – יכולת ליישם את כיוון הפעולה בהתחשב במשאבים הארגוניים.
 • עדי נגב – האם כיוון הפעולה מתחבר לחזון, לערכים, לאנשים, לשיטות העבודה ורוח הארגון.
   

באירוע הגמר – ישולב עקרון שיפוט נוסף “יכולת הצוות להוביל לקידום הפרויקט”. עקרון זה יבחן את נכונות הצוות ויכולתו לקדם את הרעיון המוצע על ידו בסיוע ותמיכה של עדי נגב.

קידום הרעיונות הזוכים

הצוותים שרעיונותיהם יבחרו, יזכו לליווי הצוות והמנהלים בעדי נגב. יושקעו משאבים לקידום פיילוט וכן לפרסום וחשיפת הרעיון לארגונים נוספים. כל זאת, מתוך מטרה להוביל להצלחת שילוב כיווני הפעולה הנבחרים בפעילות הארגון.

איזה כיף !!!

יש לך כיוון פעולה שיתרום לעבודת הצוות ו/או לתקשורת הבין צוותית בעדי נגב.

כל מה שנשאר זה רק לענות על השאלות הבאות.

"*" אינדוקטור שדות חובה

פרטי מגיש ההצעה
אם הגשה זו מתבצעת על ידי צוות נא למלא ביחס לכל שותפ.ה להגשה שם מלא ושיוך מחלקתי
פרטי ההצעה
תאר בקצרה את האתגר/הזדמנות שמוביל לפגיעה בעבודת הצוות. בתיאור יש להסביר מה הסיבה לאתגר/הזדמנות, האם יש מקרים בהם ההשפעה גדולה יותר וכיו”ב. יש להגביל את התשובה ל-60 עד 100 מילים.
יש לתאר בקצרה כיצד משפיע המצב על הצוות – בזבוז זמן, יכולת קבלת החלטות, חוסר שביעות רצון, רמת כשירות/ידע נמוכה, סיכום או פגיעה במטופל ועוד. יש להגביל את התשובה ל-60 עד 100 מילים.
נא לתאר בהרחבה את כיוון הפעולה המוצע בדגש על מהות הרעיון, כיצד נכון יהיה לקדמו בעדי נגב, התאמות (אם נדרשות) לפניה לקבוצות שונות בכפר, גורמים שנכון יהיה שיקדמו את המענה וכל נושא אחר שיכול להסביר את המענה. יש להגביל את התגובה לעד 200 מילים.